Tinnitusta ei voi hoitaa? Tinnitus on aina pysyvää?

Tämä on vanhaa tietoa. Tinnitukseen on paljon hoitokeinoja ja jopa mahdollisuus parantumiselle.
Tutustu tarkemmin

Tinnitus – Haitan arviointi

Tämän kyselykaavakkeen tarkoituksena on tunnistaa niitä ongelmia, joita tinnitus saattaa potilaille aiheuttaa. Vastatkaa kysymyksiin KYLLÄ, JOSKUS, tai EI. Vastatkaa jokaiseen kysymykseen. Kysely on nimetön ja vastauksista kerätään pelkkä tulos.